Ett år i Helt Opplagt: HR-sjef Jørgen

Ett år i Helt Opplagt: HR-sjef Jørgen

Vi gratulerer vår HR-sjef, Jørgen, med ett år i Helt Opplagt! Jørgen har fått til mye sitt første år, blant annet digitalisering, omstrukturering og delvis automatisering av vår rekruttering.

Navn: Jørgen Kjærnes-Omland

Stilling: HR-sjef

Jobbet i Helt Opplagt siden: Oktober 2018Hvorfor valgte du å starte i Helt Opplagt?

Jeg valgte å starte i Helt Opplagt fordi jeg ble tiltrukket av de utfordringene og arbeidsoppgavene som var tillagt denne stillingen. Eksempelvis fikk jeg muligheten til å bygge opp en HR-avdeling fra bunnen av, noe som fremstod som svært motiverende. Samtidig som det også var spennende å få ansvaret for at en rekke av virksomhetens prosesser skulle bli digitale.Hva har vært det beste med året i Helt Opplagt?

Det beste med året i Helt Opplagt har definitivt vært alle de positive tilbakemeldingene fra ansatte etter at de har fått opplæring og tatt de nye systemene våre i bruk. For oss som jobber med HR er det utrolig hyggelige tilbakemeldinger å få. En av hovedgrunnen til at jeg jobber med HR er å kunne bidra til at hverdagen for ansatte blir enklere og at prosesser blir mer effektive. Det gjør jobben svært meningsfull.


Hva er den største utfordringen du har møtt på dette året?

Den største utfordringen har vært å sørge for at jeg virkelig forstår utfordringene virksomheten og de ansatte har i sin hverdag og at jeg har riktig «probleminnramming». I begynnelsen var jeg mye på besøk ute i de forskjellige avdelingene i den hensikt å prøve og forstå deres utfordringer. Senere, etter at jeg hadde forstått hvordan jeg kunne hjelpe de ulike avdelingen og de ansatte, var utfordringen å få de nødvendige beslutningstakere til å støtte de ulike forslagene og prosjektene. I Helt Opplagt har vi ganske så flat struktur og det gjør at vi til tider kan ha relativt korte beslutningsprosesser, hvilket jeg har erfart flere ganger dette året.Hva har du utrettet dette året du har jobbet hos Helt Opplagt? Hva er din største bragd?

Vi har fått til mye bare på et år, men hvis jeg skal trekke frem noe så må det være arbeidet med å digitalisere, omstrukturere og delvis automatisere vår rekruttering. Sammen har vi laget nye stillingsannonser, intervjuguider og ombordstigningsprogrammer. Vi har også etablert et arbeidsmiljøutvalg og forbedret våre HMS rutiner. I tillegg har vi jobbet med å etablere en kompetansestrategi, gjennomført flere kompetansehevingsprogrammer, blant annet språkkurs for nesten 50 ansatte og program for virksomhetens ledere. I disse dager jobbes det med å digitalisere hele HR-området gjennom et stort implementeringsprosjekt i samarbeid med 4Human.Hva håper du å utrette det neste året?

Neste år blir hovedfokus å sørge for at vårt nye HCM-system blir tatt i bruk i hele virksomheten. Videre så er planen å etablere personal – og lederhåndbøker, samt andre HR-aktiviteter som eksempelvis medarbeidersamtaler og en helhetlig plan for kompetanseutvikling. Det nye HCM-systemet åpner for muligheten til å jobbe strukturert og systematisk med dette.