Helt Opplagt og smitteforebyggende tiltak

I Helt Opplagt har vi alltid strenge rutiner for håndtering av frukt og mat. Vi har utarbeidet egne rutiner for internkontroll i de ulike avdelingene. Det benyttes hansker, hårnett, forklær mm. Dette ivaretar matsikkerhet generelt, og viser seg ekstra nyttig nå at allerede er blant våre innarbeidede rutiner.

Vi følger utviklingen tett og har derfor innført ytterligere smitteforebyggende tiltak.

 • Hånddesinfeksjon er fremsatt ved alle innganger samt på toalett, minikjøkken, kjøkken, alle ytterdører samt andre strategiske plasser på bygget.
 • Påminnelse/krav om ekstra god håndhygiene. Hender skal vaskes ofte og godt i minimum 20 sek. Antibac er et supplement, men ingen erstatning for god håndvask.
 • Instruksjoner om god håndvask er hengt opp.
 • Informasjonsskriv både pr epost/brev (brev til de som jobber ute).
 • Alle sjåfører og selgere er utstyrt med hånddesinfeksjon i bilene som benyttes mellom hver levering.
 • Vi kjøper ikke varer fra utsatte områder.
 • Ekstra renhold med egnet middel.
 • I våre kantiner anbefaler vi enten singelpakket påsmurt og/eller salater, eventuelt at vårt personell serverer. Vi anbefaler også alle å spise i mindre puljer samt holde avstand.
 • Regelmessig frivillig testing hos våre ansatte i frontlinjen.
 • De kunder som ønsker kan få levert sine fruktkurver med plastfolie over.
 • Vi kan tilby fruktkurver med kun frukt med skall.
 • Skulle det oppstå en smittesitusjon hos en av våre kunder, er vår renholdsavdeling i beredskap og klare til å umiddelbart gjennomføre en grundig nedvask og desinfisering av deres lokaler.

Det at vi har veldig gode rutiner for håndtering av mat og frukt fra før gjør at vi ved relativt små grep klarer å omstille oss raskt ved situasjoner som denne. Vi er allerede rustet – og dermed kan eventuelle ekstra tiltak settes inn på veldig kort tid. Rutinene er gjennomgått en ekstra gang i disse dager.


Vi har avlyst de utenlandsturene som var planlagt i selskapets regi, og det planlegges ikke nye reiser. Det oppfordres også sterkt til at alle ansatte unngår å reise i privat sammenheng.


Dersom det dukker opp mistanke om at noen av våre ansatte har vært eksponert for smitte vil vedkommende bli satt i karantene/hjemmekontor.


Vi følger med på informasjon fra Folkehelseinstituttet fortløpende og anbefaler alle ansatte om å gjøre det samme.


I følge både Norske og Danske myndigheter smitter ikke koronaviruset via mat, frukt eller drikke, men kun via det man puster inn i luftveier.


 • Minner om at vår avdeling for inneklima selger og leier ut luftrensere med elektrofilter som vesentlig reduserer virus, bakterier og mikrostøv.
 • Vår renholdsavdeling kan også på kort varsel bistå med nedvask og desinfisering av kontorlokaler.


Informasjon fra Mattilsynet, samt den danske Fødevarestyrelsen:

https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/...


https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/kan-corona...