Hva er forskjellen på et ventilasjonsanlegg og en luftrenser?

Hva er forskjellen på et ventilasjonsanlegg og en luftrenser?

De fleste tror at et ventilasjonsanlegg og en luftrenser utfører den samme oppgaven og at det derfor ikke er nødvendig å gå til innkjøp av begge deler. Dette er ikke tilfellet.


Et ventilasjonsanlegg har som hovedoppgave å bytte ut luften i et rom. I tillegg til luftfornyelse, regulerer den fuktighet, temperatur og forurensning i rommet. En luftrenser derimot tar seg av alle uønskede partikler, som for eksempel svevestøv fra egen aktivitet og utenfra. Et ventilasjonsanlegg gjør dette i liten grad, og derfor ikke godt nok for å få et optimalt inneklima på arbeidsplassen.


For å få et best mulig inneklima på arbeidsplassen er det gunstig å ha både et ventilasjonsanlegg og en luftrenser. Ventilasjonen fornyer luften i rommet og sørger for at rommet lokalene holder riktig temperatur, mens luftrenseren fjerner svevestøv, pollen og andre partikler som kan påvirke effektivitet og helse.


Gårdeier har alltid ansvar for ventilasjonsanlegg i bygget, men bedrifter som er leietaker har et ansvar for eget arbeidsmiljø, og et godt inneklima er en viktig del av dette. Dette betyr at bedrifter selv må gå til anskaffelse av luftrensere dersom dette er nødvendig. Det er også viktig å påpeke at man kan ha et velfungerende ventilasjonsanlegg, men fremdeles ha et dårlig inneklima på arbeidsplassen.