Hvordan skape et godt inneklima på arbeidsplassen?

Hvordan skape et godt inneklima på arbeidsplassen?

Inneklimaet på kontoret påvirker de ansattes yteevne og sykdomsfravær. Som arbeidsgiver er det ditt ansvar å sørge for et godt inneklima for dine ansatte.


Hva betyr inneklima?

Norges Astma- og Allergiforbund skriver på sine hjemmesider at et inneklima «omfatter alle fysiske og kjemiske forhold som påvirker oss inne. Godt inneklima er viktig for helse, trivsel og læringsevne. Dårlig inneklima kan gi nedsatt funksjon og livskvalitet. Et godt inneklima er spesielt viktig for alle som sliter med astma, allergi eller overfølsomhet». Inneklimaet handler altså om alle forhold rundt oss når vi befinner oss inne, blant annet temperatur, luftfuktighet, trekk, gass, støv, pollen, stekeos, lukt, lys, lyd, gulv og ergonomi.


Noen av disse faktorene er enkle å gjøre noe med, mens andre krever større endringer og større økonomiske utgifter. Som arbeidsgiver er det din oppgave å sørge for at dine ansatte har best mulig inneklima på arbeidsplassen. Dette er ikke bare gunstig for de de ansatte, men også for deg som arbeidsgiver da et godt inneklima bedrer effektivitet og senker sykefravær.


Hvordan sørge for et godt inneklima på arbeidsplassen?