Hygiene og smittevern hos Helt Opplagt

Alle ansatte i HeltOpplagt tar smittefaren ved Coronaviruset på alvor. Alle sjåfører i våre biler har Antibac i bilen og bruker det mellom hver leveranse. Våre ansatte innen catering, lunsj, kantine og renhold har alltid strenge rutiner for hygiene. Som et ekstra tiltak har vi gjennomgått alle våre rutiner.

Les mer om Korona-viruset og råd for å unngå smitte her:

https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/