Inneklimakonsulenten Johannes

Inneklimakonsulenten Johannes

Johannes startet i Helt Opplagt fordi han ville ha en utfordring. Han brenner for å skreddersy løsninger som bedrer trivselen og helsen hos ansatte i norske bedrifter.

Navn: Johannes

Stilling: Inneklimakonsulent

Ansatt i Helt Opplagt siden: April, 2019


Hvorfor valgte du å starte i Helt Opplagt?

Det er vel helt opplagt? Jeg startet i Helt Opplagt fordi jeg ville ha en ekstra utfordring, for å avansere salgserfaringene mine, hos en spennende bedrift i vekst, som gir meg frihet under ansvar.


Hva er det beste med jobben din?

Å være ute, treffe bedriftsledere, skreddersy løsninger som bedrer trivselen og helsen hos deres ansatte.


Hvilke utfordringer møter du på i yrket ditt?

At ikke alle bedriftsledere tar dette med ren luft, og optimalt inneklima på arbeidsplassen på alvor. Samtidig som de kan bruke store summer på fest og moro, vil de ikke investere i noe som forebygger helseplager blant deres ansatte, og det bekymrer meg litt.


Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?

Det er i hovedsak å være ute hos bedrifter jeg burde være mest. Snakke med de om dette med partikulær forurensning og støv, og hvordan dette kan på virke ens hverdag. Men jeg kommer ikke utenom å ha mandagen på kontoret for å booke inn møter å planlegge uken, samt noe administrativt innimellom slagene!