Kan luftrensere redusere smitterisikoen på treningsstudio?

Kan luftrensere redusere smitterisikoen på treningsstudio?

Ja, mener ny forskning fra Nederland!

 

Lokal luftrensing som supplement til byggets ventilasjon reduserer antallet aerosolpartikler med 80-90% sammenlignet med bare ventilasjon, viser nederlandsk forskning utført på treningssenter.

Forskningen avslører også at dagens bygningskrav knyttet til luftutskiftning ikke er noen garanti for at det er tilstrekkelig lite aerosoler i luften. Selv i moderne bygninger som er bygget etter de nyeste forskriftene i bygningsloven, kan konsentrasjoner av partikler øke signifikant under intensiv bruk, som f. eks under trening i treningsstudioer.


Selv om aerosolers betydning innen spredning av COVID-19 fortsatt er gjenstand for vitenskapelig diskusjon, er det klart at god ventilasjon og ren luft er svært viktig for å bekjempe pandemien. Ved innendørs trening, hvor det pustes tungt og kraftig, vil ren luft være spesielt viktig for å hindre smittespredning.


Luftkvalitet er særlig forbundet med konsentrasjonen av aerosoler -små partikler og dråper som utåndes av mennesker og som kan bli svevende i luften over lengre perioder. Forskningen viser at ventilasjon alene ofte ikke er effektiv nok til å fjerne disse partiklene. For å holde konsentrasjonen av aerosoler stabilt lav i miljøet bør det suppleres med luftrensere i tillegg.


Luftrensere som bruker elektrostatfiltre og aktive karbonfiltre viser seg å være veldig effektive.


Eksperimentet

Professor Bert Blocken fra TU/e og KU Lueven ville gjøre et praktisk eksperiment. Han samlet 35 studenter på et helsestudio i Eindhoven til intensiv trening. Han brukte over 100 sensorer for å måle konsentrasjoner av aerosoler i luften. I eksperimentet brukte han to luftrensere med elektrostatfiltre, karbonfiltre og plasmateknologi.


Luftrenserne trakk inn luft fra 1,6 meters høyde og hadde en kapasitet på 1200M3 per time. Luftrenserne alene viser seg å være ca like effektive som ventilasjonssystemet for reduskjon av areosoler, selv om ventilasjonen hadde 1,5 ganger høyere kapasitet. Luftrenserne fjernet minst 98% av aerosolene i den rensede luften. Luftrenserne ble plassert nær kilden til aerosolene.


Det ble målt konsentrasjoner av aerosoler uten luftrenserne og med luftrenserne på.


Konklusjon

Professor Bert Blocken sitt eksperiment viste at luftrensere sammen med ventilasjon kunne fjerne hele 80-90 prosent mer av aerosolene, enn om man bare benytter byggets ventilasjon alene.


Han understreker at for god effekt av denne type luftrensning er man avhengig av profesjonelt utstyr som monteres og dimensjoneres rett.


Professor Blocken sier det er behov for mer forskning innen andre miljøer som skoler og helsesektoren, kontorer, restauranter, etc. for å bekrefte om de oppnår samme gode effekt, men det er grunn til å tro at det samme gjelder her. Han er i gang med videre forskning på aerosoler og luftrensning.


Referanse:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/...