Norskkurs hos Helt Opplagt

Vi i Helt Opplagt ønsker at alle våre ansatte skal ha like forutsetninger på jobb og i samfunnet generelt.


Derfor tilbyr vi sammen med Folkeuniversitetet norskkurs med gratis lærebøker til 45 av våre ansatte. De ansatte som plukkes ut for å være med på dette er de som har høyest motivasjon og virkelig ønsker å lære.


I løpet av 2019 har vi startet opp tre kurs på 120 timer, fordelt på en gruppe kantineansatte, en gruppe renholdere og en blandet gruppe. Undervisningen er rettet mot arbeidet de ansatte utfører og tar for seg blant annet vokabularet en renholder eller kantineansatt må kunne, uttale, skriving, regning og enkel økonomi.


Tilbakemeldinger fra faglærer er at våre ansatte er en hyggelig og motivert gjeng som er veldig sultne på å knekke den norske språkkoden. De ansatte selv har kjent på et savn de siste årene og setter stor pris på at de nå får dette tilbudet. I tillegg til språkkunnskaper ser man effekter som skaper et sterkt fellesskap mellom de ansatte imellom og oss i Helt Opplagt.