WHO anbefaler ren inneluft for å hindre spredning av COVID-19

I lys av COVID-19 har Verdens helseorganisasjon (WHO) utarbeidet en veiviser for å bedre inneluftkvaliteten og redusere smitte. Risikoen for smitte er større i overfylte og utilstrekkelig ventilerte områder, og med tiltak innen ventilasjon, supplert med profesjonelt luftrenseutstyr, forbedres kvaliteten på luften og samtidig reduseres risikoen for at viruset sprer seg.

Hva vet vi om overføring og spredning av viruset?

Kunnskap om overføring av SARS-CoV-2-viruset er i stadig utvikling. Overføringsevnen av viruset avhenger av mengden levedyktige viruspartikler som overføres fra en person til en annen, hvordan vi er i kontakt med andre mennesker, innemiljøet vi lever og jobber i og hvilke andre smittevernstiltak som er iverksatt.

Viruset kan spre seg gjennom munnen eller nesen til en smittet person, i små flytende partikler som kalles aerosoler. Aerosolene sprer seg når personen hoster, nyser, puster tungt eller snakker. Partiklene har forskjellige størrelser, alt fra større respiratoriske dråper til mindre aerosoler.


Risikoen i overfylte og dårlig ventilerte områder

Partikkel og aerosoloverføring kan finne sted i overfylte og utilstrekkelig ventilerte områder. Det er derfor viktig å sikre så ren luft som mulig og overholdelse av hygienetiltak for å redusere risikoen for COVID-19-smitte.


Hvordan sikrer du renere inneluft?

Ren luft blir tilført et rom gjennom byggets ventilasjonsanlegg. Formålet er å sikre at luften vi puster inn er så frisk og sunn som mulig. Ventilasjonsanlegget er styrt av tre grunnleggende elementer: ventilasjonshastighet, luftstrømretning og luftfordeling. I denne siste delen er det viktig at luftforurensingen, som skapes i alle deler av rommet ved egen aktivitet, reduseres på en god og effektiv måte.

Luftrenserens rolle for å skape tilstrekkelig med ren luft


Det er tre metoder som kan brukes til å ventilere en bygning: naturlig (åpent vindu), mekanisk (ventilasjonssystem) og en hybridløsning som kombinerer naturlig med mekanisk ventilering. Avhengig av plassen anbefales det å bruke en viss ventilasjonshastighet; altså antall ganger i timen den totale luften i et rom må byttes ut. Hvis ventilasjonsalternativene ikke er tilstrekkelige til å skape den nødvendige mengden ren luft, anbefales det å bruke profesjonelt luftrenseutstyr for å bidra til bedre utnyttelse av det tradisjonelle ventilasjonsanlegget.


WHOs veikart for å skape ren inneluft

Basert på omfattende forskning har WHO utarbeidet noen retningslinjer for å forbedre inneluften i bygninger. Hvis du vil ha mer informasjon om tiltakene, kan du lese rapporten her.
Kontakt

Ønsker du hjelp til å skape et sunt arbeidsmiljø? Vi har spesialisert oss på luftrenseløsninger for ulike typer innendørs luftforurensning i over 35 år. Vi tilbyr gratis befaring og råd for din spesifikke situasjon. Du kan kontakte oss på Bli@HeltOpplagt.no