Frukt

Våre fruktrutiner

Hver tirsdag møtes Helt Opplagts smakspanel. Da skal frukt for neste ukes kurver velges ut.


Pakkingen utføres av et eget pakketeam nærmest mulig leveringstidspunkt. Hver enkelt frukt blir kontinuerlig sjekket. Det benyttes hansker, forklær og hårnett under pakking. Hygiene og temperatur i pakkelokalene kontrolleres og logges jevnlig i henhold til Mattilsynets regler. Helt Opplagt har daglige utkjøringer. Fruktkurvene leveres helt inn på ønsket avdeling/kontor.Fruktpakketeamet og sosialt ansvar

Helt Opplagt er opptatt av å ta være på nærmiljøet. Derfor tilbyr vi arbeidsplasser og arbeidstrening til ungdommer i bydelen. Vi har også et samarbeid med arbeidsmarkedsbedrifter på Østlandet. Dette gir deg mulighet til å få pakket din fruktkurv av en bedrift med varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA). På denne måten gir vi også deg muligheten til å ta et sosialt ansvar rundt din leveranse. Du kan lese meg om vårt samfunnsengasjement her.Vi er en miljøfyrtårnbedrift som prioriterer miljøet i alt vi gjør, som for eksempel:

  • Gjenbrukskurver brukes til alle leveranser.
  • Bilparken er nøye planlagt i forhold til utslipp.
  • Alt avfall kildesorteres: Frukt som sorteres ut av vår strenge kvalitetskontroll, men som fremdeles er brukbar, blir gitt bort til lokale barnehager og organisasjoner. Frukt som ikke lenger kan benyttes gis bort som heste- og grisefôr, eller gjenvinnes som biogass.
  • Økologisk frukt blir benyttet såfremt det er tilgjengelig.