Kontor

Kontor - Inneklima

Vi løser alle utfordringer med dårlig luft på arbeidsplassen. Vi tar en befaring på ditt kontor og miljø og leverer løsninger som ikke krever noen byggtekniske endringer. Enkelt, effektivt og billig!

Forskning viser et skremmende bilde og burde få enhver næringslivsleder til å ta problemet alvorlig. Det er en kjent sak at det er lønnsomt å satse på et godt inneklima, både av hensyn til de ansattes trivsel og helse, samt hensynet til bedriftens totale lønnsomhet.


En gjennomsnittlig medarbeider vil miste 10 % av sin yteevne ved et dårlig inneklima. I et kontorlokale med lite svevestøv vil de ansatte umiddelbart føle større velvære og ha mer energi.

Helt Opplagt har løsninger som både kan løse og forebygge dårlig inneklima på jobben. Vi leverer ren luft og behagelig temperatur til dine lokaler. Vårt mål er at du skal være Helt Opplagt på jobben!

Det finnes mange kilder og symptomer som kan bidra til dårlig inneklima. Her kommer en liten oversikt som skal gjøre det lettere for deg å identifisere de:

  Vanlige problemer:

 • Hodepine
 • Følelse av tørr luft
 • Såre øyne
 • Problemer med kontaktlinser
 • Tretthet utover dagen
 • Tørr hud
 • Halsinfeksjoner
 • Tørre slimhinner
 • Driftsproblemer på maskiner
 • Nedsmussing av lokaler

  Kjente kilder:

 • Svevestøv fra egen aktivitet
 • Svevestøv fra papir og tonere
 • Kopimaskiner, printere, faxer
 • Arkiv, post og pakkerom
 • Tekstilstøv og bygningsmaterialer
 • Støv utenfra, som eksos, veistøv og pollen
 • Ventilasjonsforurensing
 • Statisk elektrisitet
 • Varme

Vi løser utfordringer med inneklima i alle slags lokaler