Få kontroll over luftkvaliteten i industribygg

Luftbårne mikropartikler eller svevestøv på folkemunne er et velkjent problem i industribygg. Støv fra kartong, papir samt gummipartikler fra transportbelter og truckhjul er typisk for terminaler, postbehandling, lagre og logistikksentere.


BrosjyreStøvet pustes inn av de ansatte og skaper helseproblemer samt legger seg på utstyr og forårsaker driftsproblemer for maskiner. Støvet legger seg på kameraer, optiske sensorer og datautstyr som forårsaker økt behov for vedlikehold og renhold. Dette utgjør en vesentlig kostnad. I bakerier, kaffeproduksjon og annen matproduksjon er ofte mikropartikler, gasser, lukter og bakterier et viktig tema, dette er utfordringer våre produkter og løsninger også kan ta seg av.

Vi har i over 30 år benyttet Euromates industrielle luftrensere til å håndtere denne type problemer. Utstyret er meget godt egnet til oppgaven. I tillegg til å gi langt renere inneluft, har utstyret flere andre positive effekter, som utjevning av temperaturforskjell mellom tak og gulv, samt vesentlig reduksjon av behov av ventilasjon. Å rense luft tilstrekkelig i slike områder ved hjelp av ventilasjon er meget kostbart både installasjons- og energimessig.

Å benytte oss til denne jobben er derfor meget lønnsomt. Det forsterkes også av at filtrene ofte kan vaskes og ikke kastes, noe som gir ytterligere miljø- og økonomisk gevinst.


Fordeler

  • Reduksjon av støvpartikler gir betydelig helsegevinst for de ansatte. (Puster inn mindre mikropartikler og får mindre luftveisproblemer, ‘’svarte neser’’ etc)
  • Stor reduksjon i vaske,- og vedlikeholdskostnader
  • Mindre lukt og bakterier
  • Færre driftsproblemer
  • Energibesparende
  • Jevner ut temperaturforskjeller, og renser luft uten varmetap eller varmetilførsel
  • Vaskbare filtre gir innsparinger både for miljøet og økonomien