FHI har endret sine anbefalinger vedr. ventilasjon og lufting

FHI har endret sine anbefalinger vedr. ventilasjon og lufting

Smitterisikoen over lengre avstand (over 1 meter) er økt i rom med dårlig ventilasjon, særlig når mange personer er samlet. God ventilasjon er derfor et viktig smittevernstiltak.

Bilde av CDC fra Pexels

Smitterisikoen over lengre avstand (over 1 meter) er økt i rom med dårlig ventilasjon, særlig når mange personer er samlet. God ventilasjon er derfor et viktig smittevernstiltak. For personer i lett aktivitet anbefales minimum lufttilførsel på 7 liter/sekund/person, og en maksimal lufthastighet på 0,2 meter/sekund. Karbondioksid (CO2) fra utpust kan gi en god indikator på ventilasjonsgraden, og skal ikke overstige 1000 ppm. CO2-nivå under 800 ppm anbefales for rom med kontinuerlig tale (undervisning), sang (korøvelser) og høy fysisk aktivitet (treningssentre), der smitterisiko er økt.

Relativ luftfuktighet under 20% bør unngås. Det anbefales imidlertid ikke bruk av aktiv befuktning. Luftrensing basert på HEPA-filter antas å kunne bidra til ytterligere redusert smitterisiko, men erstatter ikke minimumskrav til ventilasjon.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/andre/rad_til_arbeidsplasser/#ventilasjon-og-lufting

https://www.aftenposten.no/norge/i/G3n4AB/det-er-de-smaa-draapene-i-luften-som-foraarsaker-mest-smitte