Helsesektor, institusjoner og barnehager

Mange har utfordringer med ubehagelig lukt på arbeidsplassen. Helt Opplagt hjelper deg å skape et bedre inneklima som gir dine medarbeidere mer energi.


Innendørs luft er ofte forurenset av lukt og gasser. VOC, flyktige organiske forbindelser, er stoffer som frigjøres fra forskjellige produkter i gassform og kan avgi sjenerende lukt. Maling, rengjøringsmidler, kopimaskiner, plastprodukter, møbler, byggevarer og gulv- og veggbelegg samt lukt i spesielle rom innen helsevesenet og barnehager er bare noen eksempler som genererer store mengder VOC.

Mange opplever andre typer uønsket lukt som ammoniakklukt, urinlukt, kloakklukt, avføring eller annen uønsket lukt. Også behagelige lukter som lukt fra matlaging og matos kan være uønsket og våre løsninger sørger også for å fjerne dette.


Vi finner løsningen for deg

Vi tilbyr bl.a. montering av VisionAir CarbonMax. VisionAir CarbonMax er designet for å passe inn i ethvert interiør, uten behov for byggtekniske endringer. Den er perfekt for å takle luftproblematikk som du finner i sykehjem, sykehus, dialysesentre, barnehager og toaletter. Skulle dere også oppleve ubehagelig ozonlukt i kopi- og printerrom eller luktspredning i forbindelse med matlaging er den utmerket til dette også.

VisionAir CarbonMax kan kombineres med elektrostatiske filtre dersom det også er et støvproblem i tillegg til lukt. Luftrenseren kan også utstyres med UV (SterilAir).

Ta kontakt for gratis befaring

Fyll ut skjema nederst på siden eller ring oss på 0 23 46 eller e-post bli@heltopplagt.no.