Frisk luft på jobb

Frisk luft på jobb

Problemer med inneklimaet?

Undersøkelser viser at en av fem blir syke av luften på jobben. Vi leverer ren luft og rett temperatur, uten byggtekniske endringer. Det lønner seg !

Inneklimaet i norske virksomheter har hvert år skyld i mange fraværsdager blant medarbeiderne. Mange virksomheter har et problem, men vet ikke hvordan de skal løse det. I tillegg har vi mange som ikke vet hva ett ikke-tilfredsstillende inneklima kan forårsake på sikt.

Det er en kjent sak at inneklima er skyld i mange plager, allergier og dårlig trivsel blant de ansatte.

Forskning viser et skremmende bilde og burde få enhver næringslivsleder til å ta problemet alvorlig. Det er en kjent sak at det er lønnsomt å satse på godt inneklima, både av hensyn til de ansattes trivsel og helse, samt hensynet til bedriftens totale lønnsomhet.

I kontorlokaler med lite svevestøv vil medarbeiderne føle velvære og ha mer energi. De vil være HeltOpplagt!

Visste du at: En gjennomsnitts medarbeider mister 10% av sin yteevne ved dårlig inneklima. I følge Arbeidstilsynet kan bedrifter få tilbake fem ganger investeringen med et godt inneklima. Euromiljø Inneklima AS har løsninger som kan både løse og forebygge problemer med dårlig inneluft på jobben. Vi leverer ren luft og behagelig temperatur til dine lokaler!


Her er de vanligste eksemplene på kilder og problemer i et innemiljø hvor luften er forurenset:

Vanlige problemer:

Kjente kilder:

- Hodepine

- Støv utenifra

- Følelse av tørr luft

- Eksos/veistøv/pollen

- Såre øyne

- Svevestøv fra egen aktivitet

- Problemer med kontaktlinser

- Svevestøv fra papir og tonere

- Tretthet utover dagen

- Kopimaskiner, printere, faxer

- Tørr hud

- Statisk elektrisitet

- Halsinfeksjoner

- Arkiv, post og pakkerom

- Tørre slimhinner

- Tekstilstøv & bygningsmaterialer

- Driftsproblemer på maskiner

- Ventilasjonsforurensing

- Nedsmussing av lokaler

- Varme

50% reduksjon av svevestøvet vil være nok til å fjerne symptomene for de fleste!

For mange virker dette som en utopi, men våre kunder opplever dette hver dag! Med Helt Opplagt ekspertise og løsninger kan du få et mye bedre inneklima på arbeidsplassen.