Inneklima

Service og miljø

Vedlikehold er viktig for et godt inneklima. Vi setter miljø i førersetet. Derfor vasker og gjenbruker vi over 20 000 filtere i året.


For at luften på jobben skal være av god kvalitet og oppfattes som behagelig er det viktig med regelmessig vedlikehold på de installasjonene som er gjort. Riktig og regelmessig vedlikehold sikrer et godt inneklima. Uten regelmessig vedlikehold vil dine inneklimaløsninger ha lite for seg. Vi har over 30 års erfaring og en serviceavdeling med dyktige og serviceinnstilte medarbeidere. Vi utfører i dag regelmessig vedlikehold på mer enn 1200 luftrensere, samt varmepumper og kjølere. I tillegg sparer vi miljøet for over 20 000 filtere i året ved at vi vasker og gjenbruker de.


Helt Opplagt er Isovator-sertifisert.


Vi har i over 30 år benyttet Euromates industrielle luftrensere til å håndtere denne type problemer. Utstyret er meget godt egnet til oppgaven. I tillegg til å gi langt renere inneluft, har utstyret flere andre positive effekter, som utjevning av temperaturforskjell mellom tak og gulv, samt vesentlig reduksjon av behov av ventilasjon. Å rense luft tilstrekkelig i slike områder ved hjelp av ventilasjon er meget kostbart både installasjons- og energimessig.