Kombiner kantine og renhold

Ved å samle dine tjenester hos en leverandør vil du forenkle din arbeidshverdag. Færre leverandører bidrar til store besparelser. Du har større oversikt og det krever mindre ressurser.


BrosjyreVi kan tilby deg ett kontaktpunkt og fast oppfølgning ved behov. Vi ønsker alle en hverdag hvor vi kan fokusere på vår kjernevirksomhet. Ved å velge en eller flere tjenester fra Helt Opplagt vil vi legge til rette slik at dere kan rendyrke det dere er gode på.


Vi tilbyr alle våre kunder en prøveperiode hvor vi skal bevise hva vi duger til. Og med over 30 års bransjeerfering kan vi skryte av å ha ekstremt få tilfeller av frafall etter denne prøveperioden. Skulle du ønske å besøke en av våre referansekunder for å se tjenesten i praksis er du velkommen til dette.


Mindre selskaper kan i tillegg dra nytte av samme person på både renhold og kantine. På denne måten får vi effektivisert tidsbruken til deres vert/vertinne som igjen gjør at dere sparer penger.


Du har kanskje prøvd mange leverandører tidligere som ikke leverer over tid? Tett dialog, oppfølgning og ris/ros fra dere vil holde oss på tå hev slik at vi hele tiden kan levere den tjenesten og kvaliteten dere betaler for.


Ring oss på 0 23 46 eller bruk skjema under for en uforpliktende prøveperiode.