Distribusjon

Distribusjon

Frukt, lunsj, overtidsmat

Til distribusjon av våre mer enn 6000 frukt- og lunsjkurver i uken satser vi i Helt Opplagt primært på å levere helt frem til deg som kunde, med våre egne ansatte. Vi mener dette gir økt kvalitet og bedre hygiene, lojalitet og service, samt at vi kan rette opp feil og mangler langt raskere og enklere enn de fleste av våre konkurrenter.


Vi har derfor i dag 20 kundebehandlere med rene, pene og profilterte Ford Transit, som ivaretar våre kunder på faste leveringsruter. Kun den delen av leveransene som varierer mye fra dag til dag, dekkes inn av innleide sjåfører. Denne andelen er synkende, og vi vil i nær fremtid kunne levere alt med egne ansatte.


Luftrensere, kjølere og varmepumper

I tillegg til montering, gjør vi i Helt Opplagt gjør regelmessig service på ca 1200 anlegg i Østlandsområdet. Serviceavtale er avgjørende for god funksjon over tid.


Vi har montert og utført service på denne type utstyr siden 1985, og våre montører er NOVAP/F-gass sertifisert, slik at du som kunde får en installasjon utført etter gjeldende forskrifter. Vi har fire flinke og stabile ansatte i serviceavdelingen.


Transport og miljø

Helst ville vi brukt elektriske biler til vår service og varedistribusjon, og i vårt nye bygg på Bjørnholt har vi allerede forberedt dette med ladekontakter for elektriske biler. Elektriske biler for varetransport finnes det imidlertid ikke gode løsninger på ennå, så foreløpig må vi nøye oss med å benytte best mulig tilgjengelig teknologi, som gir lave emisjoner og minst mulig utslipp av støv. For å oppnå dette er alle egne biler relativt nye.


Bilene som distribuerer frukt og lunsj er utstyrt med kjøleanlegg for at varene i størst mulig grad skal holde rett temperatur ved ankomst til kunde.