Hygiene og kvalitet

Kvalitet

I våre nye lokaler på Bjørnholt har vi romslige pakkearealer på over 900m2. Her pakkes lunsjleveranser på dagtid og fruktkurver søndager og hverdager på kveldstid. Hver morgen kl. 04.15 kommer baker’n med nær 1000 brød og andre ferske bakervarer, som pakkes med lunsjeskene. Kl 06.00 hver morgen står alle lunsj- og fruktkurver klare på spesialbygde traller som trilles direkte inn i våre distribusjonsbiler.


Pakkelokalene holder 12 grader hele året, noe som sikrer maksimal forutsigbarhet og kvalitet. Temperaturen i alle sval- og kjølerom logges daglig i hht Mattilsynets krav. I tillegg har rommene automatisk logging av temperatur, og SMS varsling ved avvik. Våre biler også har kjøle-/varmeanlegg slik at varen kommer frem til våre kunder med riktig temperatur. Leveranser av ferdigsmurt, overtidsmat, varmmat eller catering fra vårt interne storkjøkken går enten på samme ruter om morgenen, eller kjøres ut separat senere på dagen.Fruktpakking

Frukt er levende varer, og må pakkes i kurv nærmest mulig leveringstidspunkt for å være friskest mulig. F.eks epler avgir etylengass som fremskynder modning på annen frukt i kurven, og derfor er senest mulig pakking avgjørende for fruktens kvalitet ved levering til kunde.Derfor pakkes all frukt som skal leveres mandag på søndager (mange konkurrenter pakker dette fredag), og for levering de andre dagene pakkes frukten kvelden før. For å oppnå dette har vi i Helt Opplagt satset på lokal ungdom ledet av en voksen teamleder. I tillegg til å gi svært høy kvalitet på fruktkurven, er dette også en hyggelig deltidsjobb ved siden av studier/skole, og en fin introduksjon til arbeidslivet for våre ca 20 fruktpakkere.


Hygiene

Alle våre ansatte som pakker har tilgang på egen garderobe slik at alle kan benytte eget hygienisk arbeidsantrekk. Her er også dusjer, vaskemaskiner for arbeidstøy etc. Ansatte benytter også plastforklær, hårnett og engangshansker for å sikre optimal hygiene.

I den grad vi slipper besøkende inn i våre pakkeområder, pålegges de å benytte plasttrekk over fottøy. Rene skotrekk er plassert ved alle innganger. Lokalet vaskes hver dag.Innkjøp og inngående logistikk frukt

Majoriteten av frukten kjøpes direkte fra importør eller importeres direkte, slik at vi sparer ett til to ledd i forhold til de fleste andre aktører i markedet. Hovedinnkjøp gjøres med fysisk tilstedeværelse hos importør en gang pr uke, der frukten blir prøvesmakt og det foretas stikkprøvekontroller på kvalitet. Frukten blir levert til Helt Opplagt i to til tre hovedleveranser pr uke, samt evt tilleggssuppleringer. Også ved ankomst blir frukten kvalitetstestet stikkprøvebasert.

Våre leverandører er tilknyttet GlobalG.A.P, som er et globalt samarbeidsprosjekt for å fremme et trygt og bærekraftig landbruk. Det er et samarbeid mellom produsenter, innkjøpsorganisasjoner og grossister. Frukten kan spores ”tilbake til frøet”, noe som sikrer kontrollen med både arbeidsforhold og kvalitet. GLOBALG.A.P. er verdens ledende sertifiseringsprogram, og former forbrukernes krav om til god landbrukspraksis i et raskt voksende antall land i hele verden - i dag mer enn 100.


Lagring

Vi har 21 kjøle, frys, og svalrom, og kan regulere temperatur tilpasset bruk og type vare. De fleste typene frukt (eple, pære, plomme, kiwi, citrus, drue osv) oppbevares på kjølerom (6-8°C). Bananer oppbevares på svalrom (ca 11°C avhengig av modningsbehov).