Arbeidstrening

Arbeidstrening

I tråd med vår sosiale profil har vi utviklet et samarbeid med arbeidsmarkedsbedrifter på Østlandet. Dette gir deg som kunde muligheten til å få pakket dine fruktkurver av en bedrift med varig tilrettelagte arbeidsplasser (en VTA-bedrift), samtidig som våre svært høye krav på frukt-, temperatur- og kvalitetskontroll opprettholdes.

 

Dette passer godt for bedrifter som spesielt ønsker å gi sysselsetting til en VTA-bedrift, eller som er pålagt å benytte ”Reserverte kontrakter” jfr § 3-12 til sine fruktkurvleveranser. Kurvene som pakkes av våre samarbeidspartnere er like alle våre andre fruktkurver, men er spesielt merket.

 

I Oslo og Akershus kan vi levere kurver pakket av Stiftelsen Radarveien avdeling Skredderstua arbeidssenter, mens Innovi AS pakker og leverer frukt for oss i indre Østfold.