Miljø

Vi i Helt Opplagt vet at vi ikke kan redde verden på egenhånd, men vi ønsker å bidra der vi kan, og håper å inspirere andre til å gjøre det samme. Vi søker hele tiden etter nye metoder for å gjøre miljøet enda bedre – det er vårt miljøansvar!

 

Vi har alltid hatt stort fokus på miljøtiltak. Vi tenker på miljøet både i forhold til klima og natur, men også i et sosialt perspektiv. Vi jobber kontinuerlig med å finne smarte løsninger som sparer ressurser og miljø.

 

Miljøfyrtårn

Et systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen, samt et fokus på miljø fra alle våre ansatte, gjorde oss til en Miljøfyrtårn- sertifisert bedrift i 2014. Helt Opplagts miljøgruppe, bestående av ansatte fra alle avdelinger i organisasjonen, har i lengre tid jobbet med å kvalitetssikre våre miljøtiltak slik at vi til enhver tid reduserer vår virksomhets ytre miljøpåvirkninger. Resultatene av dette arbeidet kan du lese i vårt klimaregnskap her

 

Miljøvennlige kurver

Vi administrerer, pakker, og frakter våre produkter til deg uten å belaste miljøet. Vi benytter utelukkende miljøvennlige, flettede gjenbrukskurver laget av en familiebedrift i en liten landsby i fjellene på Filippinene.

 

 

 

Kildesortering

Alle avdelinger kildesorterer avfall. All papp komprimeres i vår komprimator og leveres til gjenbruk. Vi er stolte over at vi kan returnere over 1 tonn emballasje i uken, noe som vil bidra til å skåne miljøet tilsvarende.

 

Kvalitetskontroll av frukt og grønnsaker

Frukt som sorteres ut i vår strenge kvalitetskontroll, og som er fullt brukbar, gis til barnehager og organisasjoner som Fattighuset og Gatebarnas far. Frukt som ikke passer til dette, går til heste- og grisefor samt biogass.

 

 

Grønt punkt, EL-returavtale og en CO2-nøytral virksomhet

Vi er medlem av Grønt Punkt, har EL-returavtale og vi har et samarbeid med ASKO og blir med i KINGII-ordningen.


Helt Opplagt er også en CO2-nøytral virksomhet. Årlig lager vi et klimaregnskap for virksomheten (i henhold til GHG-protokollen) og kjøper inn FN-godkjente CO2-kvoter for å kompensere for alle våre utslipp. Vi er stolte av å kunne støtte Gold Standard-prosjektet i Mali, der lokalbefolkningen utstyres med lokalt produserte energieffektive og rentbrennende kjøkkenovner. Ved å bytte ut de helsefarlige trekull- og vedbaserte kjøkkenovnene som de fleste husholdningene benytter i dag, reduseres risikoen for store helseplager og tidlig død for hundretusenvis av mennesker hvert år.


Samtidig er vi med på å bremse både CO2 frigjøring under brensel, samt avskoging av områdene, en utvikling som uten slike tiltak kan gi dramatiske miljømessige konsekvenser både lokalt og for verdens klima. I tillegg til 100% nøytralitet har vi i Helt Opplagt gruppen som mål å redusere vårt totale CO2-utslipp med 10% per ansatt per år, noe vi har lyktes med siden 2008. Vår tilnærming til klimanøytralitet er i tråd med FNs retningslinjer i ”kick the habit”, en FN-guide for klimanøytralitet.

 

Gjenbruk av energi

Fra 2011 fikk vi helt nye og bedre muligheter til å tenke miljø. I forbindelse med at vi ferdigstilte og flyttet inn i vårt eget bygg, har vi kunnet planlegge alt fra starten av og all oppvarming er basert på gjenbruk av energi fra forbrenningsanlegget på Klemetsrud. All kjøling til våre 11 kjøle, -og fryserom gjøres med energigjerrig varmepumpeteknologi.

 

Vaskbare filtre til inneklima

I vår inneklimaavdeling skifter vi nær 20.000 filtre hvert år ute hos våre kunder. Tenk hvilken haug det ville blitt om vi årlig skulle kastet 20.000 filtre. I stedet benytter vi vaskbare filtre, og våre serviceteknikere reiser ut til kundene med rene filtre og returnerer med skitne filtre som vi vasker her i vår vaskehall, som igjen benyttes hos våre kunder. År ut og år inn omtrent som med panteflasker.

 

 

Elbiler, hybridbiler og miljømål for 2025

Vårt fokus på bærekraft og ønsket om å spare miljøet der det er mulig gjør at vi har satt oss et hårete mål om å ha nullutslipp på all transport innen 2025.

Høsten 2019 gikk vi til anskaffelse av 10 Ford hybridbiler som første skritt på denne reisen. Videre er vi kjempestolte, spente og takknemlige for at Ford i 2021 valgte å teste sine helt nye hel-elektriske Ford Transit på to firmaer i Norge - Helt Opplagt og Posten/Bring. I kjølvannet av dette er også de første hel-elektiske varebilene nå både bestilt og tatt i bruk og vi har bygget ny ladeinfrastruktur og ladebokser til hele bilparken. Innkjøp av rene fossilbiler til transportavdelingen er nå historie! Vi har også igangsatt overgang til elbiler på alle firmabiler.

 

 

 

Alltid på utkikk etter nye miljøvennlige løsninger

Vi jobber kontinuerlig med å finne smarte løsninger som sparer ressurser og miljø.


Vi leverer også økologiske varer til de som ønsker innenfor hva som tilgjengelig i henhold til våre kunders kvalitets- og prisønsker. Våre sitrusfrukter er allerede i stor grad økologisk dyrkede og vi leter kontinuerlig etter gode leverandører av andre typer økologisk frukt. Vi kan også levere økologiske brød. Vi har i tiden som kommer som mål å benytte økologisk dyrkede råvarer der det er mulig uten at det går ut over kvalitet og holdbarhet.


Dette et viktig satsingsområde som vi kommer til å vie stor oppmerksomhet også i tiden fremover.