Nettverk etter soning

Nettverk etter soning

Vi i Helt Opplagt har stor tro på mennesket, også de som trenger en ny sjanse. Ved å gi tidligere innsatte en ny mulighet i arbeidslivet, vil denne nye sjansen gi oss medarbeidere med høy arbeidsmoral, kvalitet og lojalitet. Det vil komme våre kunder til gode!


Vi er stolt av samarbeidet vi har fått til med Røde Kors i Oslo. Røde Kors plukker ut passende personer og disse starter i praksisplasser hos oss, samtidig som de får oppfølging av Røde Kors sine frivillige. Dersom arbeidsforholdet fungerer ansetter vi personen fast her hos oss.


Les mer på www.nettverkettersoning.no


Om du kunne tenke deg at dette kunne være aktuelt for din bedrift, kontakt markedsansvarlig Espen Lundgreen hos oss.