Arbeidstrening

Arbeidstrening

Helt Opplagt og arbeidstrening

I tråd med vår sosiale profil har vi utviklet samarbeid med arbeidsmarkedsbedrifter på Østlandet. Dette gir deg som kunde muligheten til å få pakket dine fruktkurver av en bedrift med varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA-bedrift), samtidig våre svært høye kravene på frukt-, temperatur- og kvalitetskontroll opprettholdes.


Dette passer godt for bedrifter som spesielt ønsker å gi sysselsetting til en VTA-bedrift, eller som er pålagt å benytte ”Reserverte kontrakter” jfr § 3-12 til sine fruktkurvleveranser. Kurvene som pakkes av våre samarbeidspartnere er like alle våre andre fruktkurver, men er spesielt merket.


I Oslo og Akershus kan vi levere kurver pakket av EMPO AS, mens Innovi AS pakker og leverer frukt for oss i indre Østfold.


EMPO AS

Mangfold - forventning - stolthet

Visjon: ”Annerledeshet er en styrke. Vi jobber for en fremtid hvor annerledeshet verdsettes og respekteres".


EMPO tilbyr tilrettelagte arbeidsplasser, og kjernevirksomheten er å gi mennesker utviklingsmuligheter gjennom oppgaver som tilbys i våre tre avdelinger: Produksjon, TV, og fruktpakking.


Empo ble etablert i 1991, og har som overordnet mål blant annet å være NAVs foretrukne leverandør av attføringstjenester lokalt.


EMPO vil, i tillegg til fruktpakking, hjelper oss også for eksempel kantinedrift og andre oppgaver vi trenger hjelp til.


Innovi AS

Innovativ - Inspirerende - Inkluderende

Visjon: "Innovi skal skape grensesprengende muligheter og mestring for individet i møte med samfunnet".


Innovi AS er en moderne tiltaksarrangør for NAV og en attraktiv samarbeidspartner for næringslivet. Vi gir gjennom våre tre avdelinger og bredde i tjenester/arbeidsoppgaver mennesker mulighet til å bidra i samfunnet.


Innovi ble etablert i 1992, og har som overordnet mål å være NAVs foretrukne leverandør av attføringstjenester lokalt.


Innovi as er også vår samarbeidspartner på inneklimaløsninger i Østfold.